ยินดีต้อนรับทุกท่าน  เข้าสู่ห้องเรียน  "รู้รักษ์อักขรา"  เว็บไซต์ที่จะฝึกคุณให้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย 

ปิดภาคเรียนนี้ หากนักเรียนต้องการจะอ่านหนังสือสักเล่ม แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเล่มไหนดี    ทาง inskru.com มีหนังสือมาแนะนำ 5 เล่ม ที่ช่วยสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมาย      ไปตามอ่านกันเลยค่ะ 📰